Emin Yaşar DEMİRCİ


Dr. Öğr. Üyesi

eyasar.demirci@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 1983.

  2. Yüksek Lisans

    Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dali, 1985.

  3. Doktora

    Manchester Üniversitesi, Government Bölümü, 1997.


Araştırma Alanları

Din Sosyolojisi, kültür, kimlik, sosyal tabakalaşma, sosyal değişme, kalkınma.

Biyografi

1961 yılında Rize’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden 1983 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 1985 yılında “Türkiye Sosyolojisinde Köy Olgusunun Ele Alınışı” başlıklı teziyle aynı bölümde, doktora eğitimini 1996 yılında “Türkiye’de Modernleşme, Din ve Siyaset: İskenderpaşa Cemaati Örneği” başlıklı teziyle Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. 1983-1997 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 1997-Mart 2009 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. Ayrıca, İl İnsan Hakları Kurulu, Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme Komitesi, Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Programı İzleme Kurulu, Cezaevleri İzleme Kurulu üyeliklerinde bulundu. Türkiye’de Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması, Kadının Güçlendirilmesi ve Sosyal Hayata Katılımının Desteklenmesi, Yerinden Olmuşların Yerleşim Tercihleri, Ekonomik ve Sosyal Bütünleşme Sorunları projelerinde Proje Yürütücüsü olarak çalıştı. 2009-2017 tarihleri arasında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansında Genel Sekreter olarak görev yaptı. 27 Mart 2017 tarihi itibari ile İbn Haldun Üniversitesi ailesine katılan Emin Yaşar Demirci evli ve iki kız babasıdır.


Ödüller

– MEB Yurt Dışı Doktora Bursu


Üyelikler

– Cezaevleri İzleme Komitesi Üyeliği
– İl insan Hakları Kurulu Üyeliği
– Yerel Eşitlik Eylem Planı İzleme Komitesi Üyeliği
– Köye Dönüş ve Rehabilitasyon Programı İzleme Kurulu Üyeliği


Akademik Yayınlar

MAKALELER

Demirci, Emin Yaşar.“Fert-Toplum İlişkisi Açısından Mehmet Akif ve Şiir”, H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt.5, Sayı.1, 15-22 (1987).
Demirci, Emin Yaşar. “Bir Refah Toplumunda Aile Politikaları:İngiltere Örneği”, Y.Y.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3, 217-234 (2002).
Parin Suvat, Demirci Emin Yaşar. Türkiye’de Yüksekögretimde Sosyoloji Ögretimi: Bir Dönemsellestirme Denemesi (1914-2014). Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3(29), 365-382, 2014.

KONFERANS

Demirci, Emin Yaşar. “Demokrasi, Laiklik ve İslam”, Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, İstanbul, Cilt.2, 242-248, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.
Demirci, Emin Yaşar. “Yoksulluğu Tüketmek”, Yoksulluk , Cilt.1, 14-22, Deniz Feneri Yayınları, İstanbul, 2003.
Demirci, Emin Yaşar. “Değişim Sürecinde Dünyada ve Türkiye’de Aile Yapısı Ya da Cemaat-Cemiyet Ayırımında Aileyi Yeniden Düşünmek” Uluslararası Aile Sempozyumu, İstanbul, 35-46, İSAV Yayınları, İstanbul, 2007.
Demirci, Emin Yaşar. “Demokrasi, Laiklik ve İslam”, Uluslararası Avrupa Birliği Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, İstanbul, Cilt.2, 242-248, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2000.

KİTAPLAR

Beylü Dikeçligil, Demirci, Emin Yaşar ve diğerleri. Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği , AAK Yayını, Ankara,2001.(Kitap)

Demirci, Emin Yaşar . “Dergah’tan Parti’ye, Vakıf’tan Şirkete Bir Kimliğin Oluşumu ve Dönüşümü: İskenderpaşa Cemaat”i, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce İslamcılık, Cilt 6, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss.323-340.

Demirci, Emin Yaşar. “Mehmet Zahid Kotku”, Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce İslamcılık, Cilt 6, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 326-329.

Demirci, Emin Yaşar. “ Esad Coşan, Modern”, Türkiye’de Siyasal Düşünce İslamcılık, Cilt 6, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004, ss. 332-337.

Emin Yaşar Demirci, Modernization, Religion And Politics in Turkey: The Case Of The İskenderpaşa Community, İnsan Publications, 2008.

Parin Suvat, Demirci Emin Yaşar. “Sosyo-Ekonomik Göstergelerle Van (1963-2013)”, Van Kent Arastırmaları, Editör:Parin, Suvat, Bağlam Yayınları, İstanbul,2016, ss.11-40.

Parin Suvat, Demirci Emin Yaşar. “Kent Yasamında Taziye Ritüeli:Van’daki Taziye Seremonileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Van Kent Arastırmaları, Editör:Parin, Suvat, Bağlam Yayınları, İstanbul,2016, ss.194-213.