Önder KÜÇÜKURAL


Dr. Öğr. Üyesi

onder.kucukural@ihu.edu.tr

 1. Lisans

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Psikoloji - Sosyoloji 2002

 2. Yüksek Lisans

  Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji 2005

 3. Doktora

  Sabancı Universitesi, Siyaset Bilimi, 2014


Araştırma Alanları

Akıl yürütme, münazara, din sosyolojisi, kamusal alan, iklim değişikliği, sözlü tarih

Biyografi

Önder Küçükural Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamlamıştır. Doktora tezinde dini akıl yürütme biçimlerine odaklanan Küçükural siyaset ve toplumsal cinsiyet konularında çoğulcu tutum sergilemeyi mümkün kılan dinamikleri etnografik bir çalışma ile incelemiştir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal programından mazun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yıllıarında bir yıl süre ile Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girimşimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev alan Küçükural’ın başlıca ilgi alanları din sosyolojisi, siyaset teorisi ve toplumsal cinsiyettir. “Türkiye’de Dindarlık,”“Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri” adlı kitapların yazarıdır. Hali hazırda Türkiye ve Portekiz arasında düzenlenen ikili işbirliği programı çerçevesinde yürütülmekte olan “Değişen Değerler ve Öncelikler: Portekiz ve Türkiye’deki Sanayicilerde Ekolojik Akıl Yürütme ve Karar Verme” adlı projede argumantasyon konusu ile ilgilenmektir. Yüksek lisans ve Doktora düzeyinde Siyaset Sosyolojisi, Söylem Analizi ve Sosyal Bilimlerde Yöntem adlı dersleri vermektedir.


Akademik Yayınlar

DERGİ

 • Cengiz, K., Kucukural, Ö., Shkreli, E. (2015) “At the Borders of Public and Private: The Oturmalar of Kayseri,” The Middle East Journal, Vol:69, Number 4, 582-600.
 • Cengiz, K. Tol, U.U, Küçükural, Ö. (2004). “Hegemonik Erkekliğin Peşinde” (Tracing the Hegemonic Masculinity), Toplum ve Bilim, Güz, 101, 50-71.
 • Uğraş Ulaş Tol, Küçükural, Ö., Cengiz, K. (2003). “Yaşlılık Söylemi ve Yaş Ayrımcılığı” (Aging Discourse and Ageism), 2. Ulusal Yaşlılık Kongresi-Kongre Kitabı, Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Denizli.
 • Akşit, B., Cengiz, K., Küçükural, Ö., Tol, U.U. (2003). “Türkiye ve Ortadoğu’da Sivil Toplum Tartışmaları: Sivil, ‘Mivil’ ya da ‘Tivil’ Toplum”. (Civil Society Debate in the Middle East and in Turkey: Civil, ‘Mivil’ or ‘Tivil’ Society). “”Sivil Toplum: Düşünce ve Araştırma Dergisi””, 1, (2003), s.33-59.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

 • Kucukural, Onder & Etrit Shkreli “Public Sphere in Kayseri: Can Religion and Family be Attributes of a Democratic Public Sphere?” paper presented at Anthropology Department at Stanford University on April 9, 2012. It was a part of Brown Bag Series Talk. https://www.stanford.edu/dept/anthropology/cgi-bin/web/?q=node/1127
 • “Formation of Religio-familial public sphere in Kayseri, Turkey” February 8, 2012 at the Institute of Turkish Studies at Georgetown University as a part of “2012 Brownbag Series on Modern Turkey” jointly sponsored by ITS and CERES http://www.turkishstudies.org/index.shtml
 • “Between moral absolutism and relativism: Religious discourses on Gender in Turkey.” February 8, 2012 at Prince Alwaleed Bin Talal Center for Muslim-Christian Understanding (ACMCU) at Georgetown University. http://acmcu.georgetown.edu/events/past/
 • Kucukural, Onder & Etrit Shkreli “Political Psychology of Islamism in Turkey: Styles of Religious Reasoning and Tolerance” paper presented in Intergroup relations section in Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), ISPP Conference in Istanbul, Turkey, July 9-12, 2011
 • Küçükural, Ö. Cengiz, K. “Muslime an der Axe von Liberalismus und Konservatismus: Verändernde Status der Geschlechter und ihre Islamischen Interpretationen in der Türkei” (Muslims at the Borders of Liberalism and Conservatism: Changing Gender Relations in the axis of different Islamic Interpretations), Religion and Migration Today and Fifty Years Ego: Gender Equality in Germany and Turkey, IX Tarabya Conference of German Embassy, 28-29 May 2011, Istanbul, Turkey.
 • “Elite Perceptions and Contesting Gender Roles and Secularism in Turkey: A Qualitative Inquiry in Six Cities” paper will be presented in MESA’s annual meeting as part of the session of P2577: Religion & Gender in Turkish Society. The conference will be held in San Diego, California, 18-21 November 2010. My participation is be sponsored by Sabanci University.
 • “Changing Political Stances and Perceptions of Religion among Political, Economic, Bureaucratic, and Intellectual Elites in Turkey” Presentation in Summer School “Official Religion in the Middle East: Political Opportunities and Constraints“ (Orient Institute Beirut, 13-19 September 2010). Beirut, Lebanon. My participation was sponsored by Orient-Institut Beirut.
 • “Deliberative Democracy and Muslims Attitudes in Turkey,” 1st CEGP Graduate Conference in Political Theory, Luiss University, Rome, 9-10 April 2010. My participation was sponsored by TUBİTAK.
 • “From Interest Oriented to Pluralist-deliberative Visions among Turkish Muslims: A Qualitative Inquiry in Three Cities in Turkey” University of Copenhagen, Denmark, March 19 – 21, 2010, paper presented at conference and four days workshop entitled “Emerging Fault Lines and New Public Spheres Political Alliances and Identity Formations in Contemporary Turkey.” My participation was sponsored by University of Copenhagen.
 • “Four Approaches to Dealing with the Religious – Secular Divide”, paper presented in 9th Conference of the European Sociological Association in Portugal, Lisbon, Session RS11: Religion and the Sociology of Religion in Europe III, 05.09. 2009, Chair: Anne-Sophie Lamine. My participation was sponsored by TUBİTAK.
 • “Religion a la Turca: a dynamic approach to religion in Turkey”, paper presented in 42nd Annual Meeting of MESA in Washington DC, Session XI, 25.11.2008, (NP16) Religious Authority Contested, Part II, Chair: Armando Salvatore. My participation was sponsored by Sabanci University.

Kitaplar

 • Akşit, Bahattin, Şentürk Recep, Küçükural, Ö., Cengiz K (2012) Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri (Religiosity in Turkey: Faith and Lifestyles in the Axisfrom the Perspective of Social Tensions), İletişim Yayınları, İstanbul
 • Şen, M, Küçükural, Ö, Zengin, B, Arun, Ö. (2005). Gençlik, AB ve Zıt Hisler: Bedenini İsterim ama Ruhunu Asla (Youth, EU and Ambivalence: I Want Your Body But Not Your Soul), Dipnot Yayınları, Ankara
 • Kalaycıoğlu, S., Tol, U. U., Küçükural, Ö., Cengiz, K., (2004). Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri (Lifestyle choices of the elderly from the elderly’s perspective and that of their relatives), TÜBA Publications, Ankara.

Kitap Bölümü

 • Küçükural, Ö., Cengiz, K. (2011) “Muslime im Spannungsverhältnis zwischen Liberalismus unf Konservatismus: Sich Verändernde Positionen gesellschaftlicher Geschlechterrollen und differierende Islaminterpretationen in der Türkei” (Muslims at the Borders of Liberalism and Conservatism: Changing Gender Relations in the axis of different Islamic Interpretations), in Religion and Migration Today and Fifty Years Ego: Gender Equality in Germany and Turkey, German Embassy Publications.
 • Akşit, B., Cengiz, K., Küçükural, Ö., Tol, U. U. (2005). Türkiye ve Ortadoğu’da Sivil Toplum Tartışmaları (Sivil Society Debates in Turkey and Middle East), in Sunar, L.(eds) Sivil Toplum ve Demokrasi (Sivil Society and Democracy), Kaknüs Yayınları, İstanbul