Ramazan ARAS


Doç. Dr.

ramazan.aras@ihu.edu.tr

  1. Lisans

    Sakarya Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 2000

  2. Yüksek Lisans

    Boğaziçi Üniversitesi, Tarih Bölümü, 2005

  3. Doktora

    University of Western Ontario, Antropoloji Bölümü, 2010.


Araştırma Alanları

Teori, siyasal şiddet, devlet etnografyası, duygu antropolojisi, toplumsal hafıza ve travma, beden, sözlü tarih, mekan ve sınır antropolojisi, İslam ve Müslüman toplumların antropolojisi.

Biyografi

Sosyal-kültürel antropoloji alanında doçent olan Ramazan Aras lisans derecesini Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden ve doktora derecesini The University of Western Ontario (Kanada) Antropoloji Bölümün’den aldı. 2005-2007 ve 2008-2009 yılları arasında Western Ontario Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Temmuz 2010-Mart 2017 döneminde Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde Kurucu Bölüm Başkanı ve öğretim üyesi olarak çalıştı. Dr. Aras’ın The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain (Routledge, 2013), Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar (2014) ve Mayın ve Kaçakçı: Türkiye-Suriye Sınırını İnşa ve Bozma Pratikleri (2015) adlı kitap çalışmaları bulunmaktadır. Türkiye’de Din, Devlet, Toplum ve Hafıza 1923-1950 adlı sözlü tarih projesi üzerine çalışmaktadır.


Ödüller

İbn Haldun Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (2017-2018)
Mardin Artuklu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu (2012-2014)
The Hollings Center for International Dialogue Research Grant (2012)
Dean’s Graduate Scholarship in Migration and Ethnic Relations, UWO (2008)
Department of Anthropology Fieldwork Grant, UWO (2007-2008)
The University of Western Ontario Graduate Research Scholarship (for 4 years)
Society of Graduate Students Out of Province Student Bursary, UWO (2007)
Canadian Anthropology Society (CASCA) Travel Subsidy for Conference
Faculty of Social Science Graduate Thesis Research Award, UWO (2007)
Boğaziçi University Travel Grant for Conference (2005)


Üyelikler

American Anthropological Association (AAA) (2015 – halen)


Akademik Yayınlar

KİTAPLAR

(2019) (yakında çıkacak) The Wall: The Making and Unmaking of Turkish-Syrian Border. New York: Palgrave Macmillan.

(2015) Mayın ve Kaçakçı: Türkiye-Suriye Sınırını İnşa Etme ve Bozma Pratikleri Konya: Çizgi Kitabevi.

(2014) Sınırları Aşmak: Türkiye’de Sosyo-Kültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar. Editör: R. Aras. Konya: Çizgi Kitabevi.

(2013) The Formation of Kurdishness in Turkey: Political Violence, Fear and Pain. London and New York: Routledge.

KİTAP BÖLÜMLERİ

(2014) “The Politics of the State and the Kurds as the Subject of the Research: An Analysis of Development of the Kurdish Studies in Turkey” in Kurdology and Kurdish Studies: Object of Research and the History of the Subject. Editor: Maria Six-Hohenbalken. Vienna: Wiener Verlag Publications, pp.19-97.

(2014) “Antropolojinin Yeni Öznesi Olarak Kürtler” Sınırları Aşmak: Türkiye’de SosyoKültürel Antropoloji ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar, içinde. Editör: R. Aras. Konya: Çizgi Kitabevi.

(2013) “The State and the Politics of Fear in the Making of Kurdishness in Turkey”, in The Kurdish Question in Turkey: New Perspectives on Violence, Representation and Reconciliation. Edited by C. Gunes and W. Zeydanlioglu. London and NY: Routledge.

(2013) Documenting and Interpreting Conflict through Oral History, A Working Guide. with D. Boyd, M. M. Clark, M. Kurt, S. M. Mohaqqaq, C. P. Gonzales Peres, and L. Taminian. Published with the support of Columbia University Libraries, New York.

(2013) “Hafızalara Musallat Olan Ermenilik Kökleri: 1915 Sonrası Dönemde Müslüman Ermeni Kimliğinin İnşası”, Mardin ve Çevresi Toplumsal ve Ekonomik Tarihi Konferansı, Hrant Dink Vakfı Yayınları, sayfa 258-268.

(2012) “Şeyh Seyda’nın Islahat Hareketi ve Değişen Müslüman-Hıristiyan İlişkileri” Uluslararası Düşünce, Bilim ve Sanatta Cizre Sempozyumu Kitabı. Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Yayınları, sayfa, 155-168.

(2011) “Göç ve Hafıza: Bir Süryani/Kürd Kasabasında Sözlü Tarih Anlatıları” Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, içinde. Editör: Leyla Neyzi. Istanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

MAKALELER

(2018) “Naqshbandi Sufis and their Conception of Place, Time and Fear on the Turkish-Syrian Border and Borderland”, Middle Eastern Studies, published online on Nov. 2, 2018.

(2016) “Assyrian/Syriac Oral History as a Counter-narrative in Contemporary Turkish Historiography”, Mukaddime, sayı 7 (2): 259-273.

(2014) “‘Misilmenî’: Exploring Perceptions about Christian and ‘Muslim Armenians’ in the Kurdish Community in Turkey”, Milel ve Nihal 11(1): 91-117.

(2014) “Türkiye’de Sınır ve Sınır Bölgeleri Çalışmaları: Eleştirel Bir Değerlendirme”, Mukaddime, sayı 5 (2): 15-38.

(2010) (Kitap Değerlendirmesi) Yezidiler: Bir Toplumun, Kültürün ve Dinin Tarihi (The Yezidis: The History of a Community, Culture and Religion). B. Açıkyıldız. London: I.B.Tauris Press, 2010. 283 sayfa. Mukaddime, sayı 2.

KONFERANS BİLDİRİLERİ

(2018) “Walls and Fences: Rethinking on the Emergent Security Policies and (im)Mobility on the Political Borders”, presented at International Workshop Series on Migration: Mixed Migration Flows and the Changing Dynamics of Migration Research, organized by Istanbul Şehir University, December 15th, 2018, Istanbul.

(2018) “Veiled Memories: Difficulties of Studying the State in Turkey”, presented at American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, November 14-19, San Jose, California, USA.

(2017) “The Wall: (Dis)Continuities of the State Making Practices on the Turkish-Syrian Border”, The American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, November 29-December 3, Washington DC., USA.

(2016) “Faith, Fear and Frontiers: Mobility of Naqshbandi Sufis on the Turkish-Syrian Border”, The American Anthropological Association (AAA) Annual Meeting, November 16-20, Minneapolis, Minnesota, USA.

(2016) “Widowhood and Corporeal Pain: Memories of Loss and Suffering on the Turkish-Syrian Border” to be presented at Workshop: Counting Our Losses: The Politics of Loss and Social Transformation in the Context of Migration and Displacement in Turkey. The Open University, 7-10 September, London, UK.

(2014) (invited) “The Ottoman Legacies and the Making and Unmaking of Turkish-Syrian Border” İstanbul Şehir University, Tarihçe Conference Series 23.  November 5, İstanbul.

(2014(invited) “Sources of History: The Value of Oral History” Lecture, History Department, İstanbul Şehir University, November 6, İstanbul.

(2013) Misilmeni: An Analysis of Perceptions of Muslim Armenians among Muslim Kurds”, Conference on Islamized Armenians, Organized by International Hrant Dink Foundation and Boğaziçi University, November 2-4, Istanbul.

(2012) Haunting Memories of Armenianness: the Formation of Muslim Armenian Identity in the Post-1915 Era”, International Mardin Social and Economic History Conference. Organized by International Hrant Dink Foundation, November 2-3, Mardin.

(2012) “Assyrian/Syrian Oral History as a Counter-Narrative in the Contemporary Turkish Historiography“, International Syriac Studies Symposium I, Artuklu University, 20-22 April, Mardin.

(2012) “The Reform Movement of Sheikh Seyda and Changing Muslim-Christian Relations, International Science, Thought and Art in Jizra, 14-15 April, Şırnak University and Artuklu University, Jizra, Turkey.

(2012) (invited) “What is Remembered: Life Story Approaches in Human Rights Contexts”, The Columbia Center for Oral History 2012 Summer Institute, June 4-15, Columbia University, New York.

(2012) (invited) “Examining the Role of Narrative in Human Rights Advocacy, Documentation and Justice Seeking”, Public Panel, June 6, Columbia University Law School, New York.

(2012) (invited) “Oral History in Mardin: Developing Practice and Sharing Experiences”, Workshop organized by History Department of Artuklu University and The Hollings Center, February 13, Mardin.

(2012) (invited) “The Future of Oral History in the Middle East and Central Asia”, The Hollings Center Meeting, February 8-12, İstanbul.

(2011) (invited) EastBordNet/COST Meeting, State Archives Agency, 2-3 December, Sofia, Bulgaria.

(2011) “Roots, Memory and Trauma: The History of Niso Family after 1915 in Kerboran/Dargeçit”, International Midyat Symposium, October 7-9, 2011, Midyat, Turkey.

(2011) “Kurds as a New Subject and Object in Anthropology”, Workshop: Crossing Borders: New Perspectives in the Socio-Cultural Anthropology Studies in Turkey”, October 20-21, Department of Anthropology, Artuklu University, Mardin.

(2011) (invited) “İki Ateş Arasında: Kürt Toplumunda Korku/Şiddet Siyasetleri ve Uzlaşı Arayışları”, Şehir Üniversitesi, Türkiye’yi Tartışmak Konuşmacı Serisi 6. 16 Mayıs. İstanbul.

(2011) “Brides, Smugglers and Guerillas: Border Crossings between Life and Death on the Turkish/Syrian Border”, 2011 EastBordNet Conference, Remaking Borders, 20-22 January, Catania, Sicily, Italy.

(2010) “Language, Body and Sovereignty: Memories of Incarceration, Corporeal Punishment and Resistance from the Prison of Amed/Diyarbakir”, Hrant Dink Memorial Workshop: Silenced but Resilient: Language and Memory in Anatolia and Neighboring Regions. Organized by Sabancı University in collaboration with the International Hrant Dink Foundation and Anadolu Kültür, Istanbul, May 27-30.

(2010) (invited) “Political Violence, Fear and Pain: The Formation of Kurdishness in Turkey”, Contemporary Turkish Studies Center at the Foundation for Sciences and Arts, April 26, Istanbul.

(2009) “The State Sovereignty and the Politics of Fear: Ethnography of Political Violence in Turkey”, International Kurdish Studies Conference, the Centre for Kurdish Studies, University of Exeter, April 1-3, Exeter, UK.

(2009) “Beyond Borders: Narratives of Suffering in the Kurdish Popular Culture”, Workshop: Folklore of the Turkish Borders: The Emergence of Cultural Forms Across the Aegean, the Black Sea and the South East. With participation of Beverly Stoeltje and Richard Bauman (Indiana University). Boğaziçi University, Cultural Heritage Museum, August 1st. Istanbul.

(2008) “Lamenting for Ashes: Political Violence, Pain and the Kurdish Struggle in Turkey”, the AAA (American Anthropology Association.) 2008 Meeting, November 19-23, 2008, San Francisco.

(2007) “Nation-State, Political Violence and Formations of Fear”, CASCA (Canadian Anthropology Society) – AES (American Ethnology Society) Conference, University of Toronto, May 8-12, Toronto.

(2007) (invited) “Deconstructions, Reconstructions and Transformations: The Ethno-Religious Relations between Assyrian Christians and Muslim Kurds in Kerboran Mardin 1900-1980”, 5th Syriac Studies Symposium, University of Toronto, June 25-27, Toronto.

(2006) “Reconstruction of the Assyrian Family in the Post-1915 Era in Turkey”, the 21st Annual MEHAT (Middle East History and Theory) Conference, University of Chicago, 14-16 May, Chicago.

(2006) “Marginalized Voices from the Past: Assyrian Identity in Kerboran/Dargecit Mardin”, 10th Annual Near and Middle Eastern Civilizations Graduate Students’ Symposium, University of Toronto, March 2, Toronto.

(2005) “Forced Displacement, Memory and Kurdishness” with Mehmet Murat Şahin (Sakarya University). In the conference “Understanding Nationalism: Identity, Empire, Conflict” conference organized by The Association for the Study of Nationalities (ASN), Columbia University, April 14-16, New York.