Akademik Personel


Prof. Dr. Recep ŞENTÜRK
Öğretim Üyesi

rektor @ ihu.edu.tr

Doç. Dr. Ramazan ARAS
Öğretim Üyesi

ramazan.aras @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZAY
Öğretim Üyesi

mehmet.ozay @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Önder KÜÇÜKURAL
Öğretim Üyesi

onder.kucukural @ ihu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Nursem KESKİN AKSAY
Öğretim Üyesi

nursem.aksay @ ihu.edu.tr

Ahmet Abdullah SAÇMALI
Araştırma Görevlisi

ahmet.abdullah @ ihu.edu.tr