Araştırma

Arakan Müslümanları: Myanmar’da Vatandaşsızlıktan Soykırıma Bir Halkın Hikâyesi (Kitap, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Arakan Müslümanları: Myanmar’da Vatandaşsızlıktan Soykırıma Bir Halkın Hikâyesi İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.

“Din, Aidiyet ve Hafıza: Cumhuriyet Döneminde Hafızlık Müessesesi: 1923-1950” (Bilimsel Araştırma Projesi, Ekim 2019 – Eylül 2020)

Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Ramazan Aras

Proje Asistanı: Büşra Coşkun (Sosyoloji YL Öğrencisi)

Projenin amacı: Türkiye Cumhuriyeti’nin tek parti döneminde sakınılması gereken kurumlar olarak görülen Hafızlık kurumlarının seküler nitelikli devlet ideolojisi altında ne tür bir anlam ve mahiyet içerdiğini ve Türkiye tarihi boyunca geçirdiği köklü değişimi ve kurumsallaşma sürecini ortaya çıkarmak.

“Boşanma Sonrası Kadın ve Çocuk Yoksulluğu” (Tebliğ, 2020 yılında yayınlanacak)

Prof. Dr. Alev Erkilet, “Boşanma Sonrası Kadın ve Çocuk Yoksulluğu”, Boşanma Öncesi-Süreci-Sonrasına Sakarya Özelinde Bakış, Çalıştay, Sakarya Üniversitesi, 9 Mart 2020.

“Değişen dünyada kadın, aile ve sosyal politikalara dair bazı değerlendirmeler” (Kitap bölümü)

Prof. Dr. Alev Erkilet (2020). Değişen dünyada kadın, aile ve sosyal politikalara dair bazı değerlendirmeler, Yahya Ayyıldız (der.) Süreklilik ve Değişim Ekseninde Aile Olmak içinde. (s.159-173), İstanbul: Tire Yayıncılık.

Sekülerleşme ve Din (Kitap, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Sekülerleşme ve Din, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.

ASEAN (Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) (Kitap, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. ASEAN, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.

Patani (Kitap, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Patani, İstanbul: İbn Haldun Üniversitesi Yayınları.

Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi, 2. Cilt (Kitap, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Açe Darüsselam Sultanlığı: İslam öncesi dönemden 20. yüzyıl başlarına kadar Açe tarihi, 2. Cilt, İstanbul: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yayınları.

Güney Asya Perspektifinde Pan-İslamizm (Kitap, 2021’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Pan-Islamism in Southeast Asian Perspective (edit).

Medeniyet Gazetesi, (Bulgaristan-Sofya, 1933-1944) (Kitap, 2021’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Medeniyet Gazetesi, (Bulgaristan-Sofya, 1933-1944) İçerik analizi, İstanbul: İbn Haldun Yayınları.

“Bağımsızlık Sürecinde Endonezya” (Kitap bölümü, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Bağımsızlık Sürecinde Endonezya”, Dünya Siyasetinde Doğu Asya 2, Medeniyet Üniversitesi Yayınları.  

“Çin-Endonezya İlişkiler” (Kitap bölümü, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Çin-Endonezya İlişkiler”, Yayına Hazırlayan: A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Yayınları, Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Yayınları

“Sekülerizm ve Laisizim: Sosyolojik değişim süreçleri ve temel yaklaşımlar” (Kitap bölümü, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Sekülerizm ve Laisizim: Sosyolojik değişim süreçleri ve temel yaklaşımlar”, (ed.), Mustafa Tekin, Kadir Canatan, İstanbul: Eskiyeni Yayınları

“Karşılaştırmalı ve Longue Durée Perspektifleriyle Osmanlı-Malay Dünya İlişkileri” (Kitap bölümü, 2021’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Ottoman–Malay World Relations in Comparative and Longue Duree Perspectives”, (ed.), Khairudin Aljunied, Islam in Southeast Asia, Routledge.

“Karşılaştırmalı ve Longue Durée Perspektifleriyle Osmanlı-Malay Dünya İlişkileri” (Kitap bölümü, 2021’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Ottoman–Malay World Relations in Comparative and Longue Duree Perspectives”, (ed.), Khairudin Aljunied, Islam in Southeast Asia, Routledge.

“Malay dünyasında Türklere ve Türk algısına referans olarak Rum(i)ler” (Makale, 2020’de yayınlanacak)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Rum(i)s as the reference to the Turks and perceptions in the Malay world”, Journal al-Tamaddun, University of Malaya.

“Tayvan-Endonezya İlişkileri Dair Kısa Bir Değerlendirme” (Kitap Bölümü)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Tayvan-Endonezya İlişkileri Dair Kısa Bir Değerlendirme”, Türkiye’de Tayvan Çalışmaları – II (Tarih, Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler), Yayına Hazırlayan: A. Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Yayınları No. 657. Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi APAM Yayınları: 5. (2019) (131-158). ISBN: 978-605-136-455-1

“Açe’deki Bir Hadrami Bilgini ve İslam Mahkemesi: ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir’in Siyasi Biyografisi” (Makale)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. A Hadhrami Scholar and Islamic Court in Aceh: The Political Biography of ‘Abd al-Raḥmān al-Ẓāhir (1864-1878) Studia Islamika, Vol. 27, No. 1, 2020.

“Jambi: Osmanlı Siyasal Zihninde Bilinmeyen Bir Yer veya Kayıp Bellek?” (Makale)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. Jambi: An Unknown Place Or Lost Memory In Ottoman Political Mind?”, Journal Of Al-Tamaddun, (JAT), 14 (1), 2019, 65-72. ISSN 2289-2672.

“Malay Yarımadası’nda Kur’an Okulları: Değişim ve Süreklilik Arasında Geleneksel Bir Eğitim Şablonu” (Makale)

Dr. Öğr. Gör. Mehmet Özay. “Qur’an Schools in Malay Peninsula: A Traditional Education Template between Change and Continuity”, Mütefekkir, Cilt 5, Sayı 10, 2018. (361-381).

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur