Program Hakkında

İbn Haldun Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, bireysel ve toplumsal düzeyde fikri bağımsızlığı kazandırmaya yönelik yeni bir epistemolojik, ontolojik ve metodolojik zemin inşa etmek amacıyla mevcut düşünce sistemlerini derin ve kapsamlı bir şekilde tahlil etmeyi hedeflemektedir. Sosyoloji Bölümü’nün lisans ve lisansüstü programları eleştirel bir yaklaşım içerisinde olan, tarihsel birikimden faydalanan, zamanın ruhunu iyi okuyup ona göre stratejiler üreten, yeni düşünce, yöntem ve kavramlara açık, disiplinlerarası bir perspektife sahip öğrenciler yetiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.

İbn Haldun’un teorik yaklaşımı bölümün toplum ve toplumbilime genel yaklaşımını da belirler. Sosyoloji bölümü, Türkiye ve dünyanın saygın üniversitelerinde çalışmalar yürütmüş tecrübeli akademik kadrosu ile kaliteli bir eğitim ve zengin araştırma imkânları sunmaktadır. Sosyolojiyi tercih eden öğrenciler, ilgi duydukları diğer programlarla, çiftanadal ve yandal yapma imkânına da sahip olacaklardır.

Lisans programımız öğrencilere sosyolojinin temel kavram ve tartışmalarını sunmayı, sosyolojik bir perspektif ile yerel ve küresel sorunları analiz edebilme kabiliyetini kazandırmayı hedeflemektedir. Lisansüstü programlarımızda ise daha derinlemesine teorik ve metodolojik tartışmaların yapılması, etnografik, tarihsel ve mukayeseli çalışmaların yürütülmesi amaçlanmaktadır. Mezunlarımız, çeşitli sosyal bilim alanlarında akademik kariyerlerine devam edebilecekleri gibi, bölümümüzün kazandırdığı bilgi ve beceriler ile özel sektörde ve kamuda çalışma imkânı da bulabileceklerdir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur