Lisansüstü Öğrenciler

Ruhul Amin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan ARAS

Email: ruhul.amin@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: İslam antropolojisi, Bangladeş’te medrese eğitimi

Hibatuallah Bensaid (Effat Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: hibatuallah.bensaid@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: sosyal sürdürülebilirliğin sosyo-antropolojik çalışması, sürdürülebilirlikte erdem-etik, sosyal değişim

Nurefşan Çelenk (Galatasaray Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: nur.celenk@gmail.com

Araştırma ilgileri:

Nesma Ahmed El-Sayed (Wayne State Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: nesma.elsayed@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: kimlik, teknoloji, nicel yöntemler, küreselleşme

Ayşenur Ögcem (Marmara Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZAY

Email: aysenur.ogcem@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: siyaset sosyolojisi, din sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, toplumsal bellek, sosyal değişim, laiklik, modernleşme teorileri, kimlik

Muhammad Akbar Angkasa (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay

Email: akbar.angkasa@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: 18-19. yüzyıl Açe tarihi, İslami düşünce tarihi, batı ve doğu düşünce tarihleri arasındaki ilişki

Huzaifa Asim (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: huzaifa.asim@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: etnik azınlıklar, sosyal değişim, halk kültürü, kimlik, post-kolonyalizm, oryantalizm, antropoloji

Halima Bensaid

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: halima.bensaid@ibnhaldun.edu.tr

Ibtissem Chatta (Aix Marseille Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: chatta.ibtissem@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: din sosyolojisi, toplumdaki eşitsizlik, postkolonyalizm, İslamofobi, sosyal marjinalleşme, medyanın rolü, propaganda modeli, radikalleşme, güvenlik tehdidi

Büşra Coşkun

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: busracoskun@ibnhaldun.edu.tr

Nesibe Demir (Necmeddin Erbakan Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: nesibedemir@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: sosyal değişim, küreselleşme, sosyal eşitsizlikler, aile, din ve eğitim

Salma El-Zamel (McMaster Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: salma.elzamel@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: azınlık temsili ve sınır epistemolojisi, İslamofobyanın küreselleşmesi, geleneksel toplumlarda post-kolonyalizm ve modern laiklik

Abdirashid Diriye Kalmoy (Hacettepe Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: qadar1917@hotmail.com

Araştırma ilgileri: sömürgecilik ve post-kolonyalizm, etno-milliyetçilik, ırk ve kimlik, sınırlar ve sınır çizgileri eleştirel kuram, Somali çalışmaları ve sözlü tarih yazımı

Zülfiye Keleş (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: zulfiyekeles@gmail.com

Araştırma ilgileri: kent sosyolojisi, küreselleşme ve göç, insan hakları ve aktivizm, yoksulluk, sosyal psikoloji, İslam, İslamofobi, medya, modernleşme, söylem analizi

Nesibe Şahin (Cumhuriyet Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: nunsinba@gmail.com

Araştırma ilgileri: sömürgecilik sonrası, oryantalizm, Avrupa-merkezcilik, kültürel antropoloji

Betül Tozlu (Marmara Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: betultozlu@gmail.com

Araştırma ilgileri: sosyo-dilbilim, kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar, ırkçılık, eşitsizlikler, sosyal tabakalaşma, kimlik, küreselleşme, modernleşme ve din ile toplum arasındaki ilişki.

Afnan Ahmed Mohamed Abdallah

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: afnan.abdalla@ibnhaldun.edu.tr

Neveen Fathy Mohamed Aboueldahab

Danışman: Prof. Dr. Alev Erkilet

Email: neveen.aboueldahab@ibnhaldun.edu.tr

Mariam Agha

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: mariam.agha@ibnhaldun.edu.tr

Amina Akeyshi

Danışman: Prof. Dr. Recep Şentürk

Email: amina.akeyshi@ibnhaldun.edu.tr

Karam Alhafian

Danışman: Prof. Dr. Alev Erkilet

Email: karam.alhafian@ibnhaldun.edu.tr

Amina Akeyshi

Danışman: Prof. Dr. Recep Şentürk

Email: amina.akeyshi@ibnhaldun.edu.tr

Shahrukh Burki

Danışman: Prof. Dr. Recep Şentürk

Email: shahrukh.burki@ibnhaldun.edu.tr

Rumeysa Ertuğrul

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: rumeysa.ertugrul@ibnhaldun.edu.tr

Dima Faress

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: dima.faress@ibnhaldun.edu.tr

Malek Ayman Akram Zaiter

Danışman: Prof. Dr. Recep Şentürk

Email: malek.zaiter@ibnhaldun.edu.tr

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur