Lisansüstü Öğrenciler

Ruhul Amin (Mardin Artuklu Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan ARAS

Emailruhul.amin@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: İslam antropolojisi, Bangladeş’te medrese eğitimi

 

 
Muhammad Akbar Angkasa (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özay

Emailakbar.angkasa0@gmail.com

Araştırma ilgileri: 18-19. yüzyıl Açe tarihi, İslami düşünce tarihi, batı ve doğu düşünce tarihleri arasındaki ilişki

 
Huzaifa Asim (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Danışman:

Emailhuzaifa.asim@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: etnik azınlıklar, sosyal değişim, halk kültürü, kimlik, post-kolonyalizm, oryantalizm, antropoloji

 
Hibatuallah Bensaid (Effat Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan ARAS

Emailhibatuallah.bensaid@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: sosyal sürdürülebilirliğin sosyo-antropolojik çalışması, sürdürülebilirlikte erdem-etik, sosyal değişim

 
  Büşra Coşkun (Marmara Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Emailbsracoskn@windowslive.com

Araştırma ilgileri: din; İslam, İslamofobi, İslam’ın medyada algılanışı, kültür, eğitim, sekülerleşme ve modernleşme, göç ve mülteciler, küreselleşme, ırkçılık, insan hakları, eşitsizlik, yoksulluk ve sosyal tabakalaşma

 
Nurefşan Çelenk (Galatasaray Üniversitesi)

Danışman:

Email: nur.celenk@gmail.com

 
Ibtissem Chatta (Aix Marseille Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Emailchatta.ibtissem@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: din sosyolojisi, toplumdaki eşitsizlik, postkolonyalizm, İslamofobi, sosyal marjinalleşme, medyanın rolü, propaganda modeli, radikalleşme, güvenlik tehdidi

 
Nesibe Demir (Necmeddin Erbakan Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Email: nesibedemir@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: sosyal değişim, küreselleşme, sosyal eşitsizlikler, aile, din ve eğitim

 
Murat Dursun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZAY

Emailmurat.dursun@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: kültürel çalışmalar, çok kültürlülük, göç, uluslararası göç

 
Nesma Ahmed El-Sayed (Wayne State Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Emailnesma.elsayed@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: kimlik, teknoloji, nicel yöntemler, küreselleşme

 
Salma El-Zamel (McMaster Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Emailsalma.elzamel@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: azınlık temsili ve sınır epistemolojisi, İslamofobyanın küreselleşmesi, geleneksel toplumlarda post-kolonyalizm ve modern laiklik

 
Abdirashid Diriye Kalmoy (Hacettepe Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Emailqadar1917@hotmail.com

Araştırma ilgileri: sömürgecilik ve post-kolonyalizm, etno-milliyetçilik, ırk ve kimlik, sınırlar ve sınır çizgileri eleştirel kuram, Somali çalışmaları ve sözlü tarih yazımı

 
Zülfiye Keleş (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Emailzulfiyekeles@gmail.com

Araştırma ilgileri: kent sosyolojisi, küreselleşme ve göç, insan hakları ve aktivizm, yoksulluk, sosyal psikoloji, İslam, İslamofobi, medya, modernleşme, söylem analizi

 
Ayşenur Ögcem (Marmara Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZAY

Emailaysenur.ogcem@ibnhaldun.edu.tr

Araştırma ilgileri: siyaset sosyolojisi, din sosyolojisi, tarihsel sosyoloji, toplumsal bellek, sosyal değişim, laiklik, modernleşme teorileri, kimlik

 
Nesibe Şahin (Cumhuriyet Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Emailnunsinba@gmail.com

Araştırma ilgileri: sömürgecilik sonrası, oryantalizm, Avrupa-merkezcilik, kültürel antropoloji

 
Betül Tozlu (Marmara Üniversitesi)

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin Aksay

Emailbetultozlu@gmail.com

Araştırma ilgileri: sosyo-dilbilim, kültür sosyolojisi ve kültürel çalışmalar, ırkçılık, eşitsizlikler, sosyal tabakalaşma, kimlik, küreselleşme, modernleşme ve din ile toplum arasındaki ilişki.

 
TEZ  
Haktan Tursun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Danışman: Doç. Dr. Ramazan Aras

Email: haktan.tursun@ihu.edu.tr

Araştırma ilgileri: dini cemaatler ve topluluklar, roman diasporaları, roman sufiler, kimlik, antropoloji.

 

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur