Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.

Çift Anadal Programı

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
SOSYOLOJİ ÇAP PROGRAMI
1. ANADAL: TÜM BÖLÜMLER
2. ANADAL: SOSYOLOJİ
Alınması Gereken Program Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Pratik
SOC 101 Introduction to Sociological 3 0 3 5
SOC 204 Qualitative Research Methods 3 0 3 5
ANTH 101 Social-Cultural Anthropology 3 0 3 5
POLS 224 Social Statistics 3 0 3 5
SOC 301 Classical Sociological Theory 3 0 3 5
SOC 302 Contemporary Sociological Theory 3 0 3 5
SOC 403 Khaldunian Sociology 3 0 3 5
SOC 405 Classical Social Thought in the Muslim World 3 0 3 5
SOC 406 Contemporary Social Thought in the Muslim World 3 0 3 5
SOC 401 Graduation Thesis I 5 0 5 10 *
SOC 402 Graduation Thesis II 5 0 5 10 *
Departmental Elective 3 0 3 5 -
Departmental Elective 3 0 3 5 -
Departmental Elective 3 0 3 5 -
Departmental Elective 3 0 3 5 -
Departmental Elective 3 0 3 5 -
Toplam 52 90
* 4. Sınıf öğrencisi olmak
Ortak Sayılabilecek Dersler Üniversite Ortak Dersleri
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS Ön Koşul
Teori Pratik
SPS 101 Humanity and Society I 2 2 3 5 -
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 3 5 -
SPS 103 Comparative Theories and Methods I 2 2 3 5 -
NS 101 Nature and Science I 2 2 3 5 -
SPS 102 Humanity and Society II 2 2 3 5 -
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 3 5 -
SPS 104 Comparative Theories and Methods II 2 2 3 5 -
NS 102 Nature and Science II 2 2 3 5 -
TLL 101 Modern Turkish Literature I 2 2 3 5 -
HIST 101 History of Modern Turkey I 2 2 3 5 -
TLL 102 Modern Turkish Literature II 2 2 3 5 -
HIST 102 History of Modern Turkey II 2 2 3 5 -
Toplam 36 60
Not
Sosyoloji lisans programından çift anadal mezunu olmak için toplam 90 AKTS’lik ders alınmalıdır. Bu derslerin 11 tanesi zorunlu, 5 tanesi bölüm seçmeli branş dersleridir.
28.12.2021 tarihli Senato kararına istinaden anadal yükümlülüklerine (240 AKTS’ye) ek olarak çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için toplamda 30 AKTS’den az olmayacak şekilde en az 6 ders almaları gerekmektedir.
Bölümün notu:
• Eğer yukarıdaki listede yer alan Sosyoloji Bölümü’nün zorunlu derslerinden ve/veya seçmeli havuzundaki derslerinden biri ya da birkaçı birinci anadalın bölüm planları içerisinde benzer içeriklerle başarıyla tamamlanmışsa Sosyoloji Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile zorunlu dersler ya da seçmeli dersler yerine saydırılabilir.
• Öğrencinin birinci anadal programında zorunlu tez yazma dersi varsa, öğrenci Sosyoloji Bölümü’nün Graduation Thesis I-II derslerinin yerine sayılacaktır. Eğer birinci anadaldaki tez yazma dersi seçmeli ders ise, öğrenci birinci anadaldaki seçmeli tez yazım dersini tercih etmesi durumunda, Sosyoloji Bölümünün Graduation Thesis I-II derslerinden Sosyoloji Bölüm Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yerine sayılabilir. Anadalında alacağı Graduation Thesis I-II derslerinin AKTS 10 AKTS nin altında ise öğrenci bölüm seçmeli ders alarak AKTS yükünü tamamlamalıdır.